Christian Booklet

Søndag 14. august
kl.11.00
Gudstjeneste 

Barnekirken-03.png
...hver søndag

Velkommen til Betelkirken

Nær Gud, nær mennesker.

Betelkirken er en Jesus hele livet-menighet, som betyr at vi følger pinsebevegelsens trosopplæringsplan. Ikke bare for barn og ungdom men for hele menigheten.

Våren/høsten 2022 er temaene våre:

Juni/August: Tillit. 

September: Gi det videre.

Oktober: Bønn.

November: Fred .

Desember: Jesus kommer!

Menigheten vår, som på folkemunne bare blir kalt Betel, er et hjem for mange, og har vært det i snart 100 år!

I løpet av alle disse årene har mange vært innom - enten på søndagsskolen, Juniorn, gudstjenestene, formiddagstreffene, strikkekafeene, Tweens, Tentro, ungdomsmøter og familiesøndager, juletrefester, basarer eller konserter - enten via familie, slekt, venner eller bekjente. Noen har kommet og noen har gått, og mange har blitt. Derfor vil det alltid være en glede å ønske enhver velkommen,

velkommen hjem eller velkommen hjem igjen.

Gi en gave

Takk for at du investerer i andre menneskers liv.

Hveteåker