Christian Booklet

Søndag 11. desember 
kl. 11.00:
Gudstjeneste m/ nattverd

Barnekirken-03.png
...hver søndag

Velkommen til Betelkirken

Nær Gud, nær mennesker.

Betelkirken er en kristen menighet tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge.

For at våre gudstjenester og bare- og ungdomsarbeid skal være samkjørt, har vi ett felles tema for hver måned. 

Høsten 22 og Våren 23 er temaene våre:

Desember: Jesus kommer!

Januar: Moses

Februar: Frukt

Mars: Paulus

April: Korset

Mai: Apostlenes Gjerninger

Menigheten vår, som på folkemunne bare blir kalt Betel, er et hjem for mange, og har vært det i over 100 år!

I løpet av alle disse årene har mange vært innom - enten på søndagsskolen, Juniorn, gudstjenestene, formiddagstreffene, strikkekafeene, Tweens, Tentro, ungdomsmøter og familiesøndager, juletrefester, basarer eller konserter - enten via familie, slekt, venner eller bekjente. Noen har kommet og noen har gått, og mange har blitt.

Du er hjertelig velkommen. 

Gi en gave

Takk for at du investerer i andre menneskers liv.

Hveteåker