top of page
Jesushelelivet10-scaled.jpg
Tema for mars: PAULUS
Hva skjerpå Auli?

AULI 

Fredag 24. mars

kl. 13.00 - 16.00: Auli Soul Kids

kl. 16.45 - 17.45: Auli Soul Children

kl. 20.00 - 23.00: Exalt

Søndag 26. mars

kl. 11.00: Gudstjeneste (Odd Hagen) m Nattverd.

Barnekirke. Musikk og fellesskap.

Mandag 27. mars

kl. 11.00: Seniormusikken øver

kl. 18.00: Bønn. I øvresalen.

Tirsdag 28. mars

kl. 18.30: Alphakurs. I kafeteriaen.

Onsdag 29. mars

kl. 10.00: Dugnadstreff.

Torsdag 30. mars

kl. 10-15: Babyparty - for foreldre i permisjon.

Vi møtes nede i ungdomskafeen.

Fredag 31. mars

kl. 13.00 - 16.00: Auli Soul Kids

kl. 16.45 - 17.45: Auli Soul Children

Påskeleir for Exalt og Tentro. Buss fra Auli. 

TEMA FOR MARS: KORSET

Søndag 2. april. Palmesøndag

kl. 11.00: Gudstjeneste (Jon Einan)

Barnekirke. Musikk og fellesskap.

Mandag 3. april

kl. 18.00: Bønn. I øvresalen.

Fredag 7. april

Kor og Exalt påskeferie

Søndag 9. april - ikke gudstjeneste

Mandag 10. april, 2. påskedag

kl. 11.00: Gudstjeneste (Bård Bratlie) m Nattverd.

Barnekirke. Musikk og fellesskap.

kl. 18.00: Bønn. I øvresalen.

Onsdag 12. april

kl. 11.00: Formiddagstreff.

Gjester: Hilde Marie og Arnfinn Bergly. Bevertning.

Torsdag 13. april

kl. 10-15: Babyparty - for foreldre i permisjon.

Vi møtes nede i ungdomskafeen.

Fredag 14. april

kl. 13.00 - 16.00: Auli Soul Kids

kl. 16.45 - 17.45: Auli Soul Children

Tentrotur til Göteborg. Info kommer.

kl. 20.00 - 23.00: Exalt

Lørdag 15. april

kl. 18.00: Sangkafé!

Gjester: Message.

Bevertning. Gratis entré.

Søndag 16. april

kl. 11.00: Familiesøndag!

Andakt: Rune Tommelstad.

Utlodning. Pølser til alle.

Mandag 17. april

kl. 11.00: Seniormusikken øver.

kl. 18.00: Bønn. I øvresalen.

Tirsdag 18. april

kl. 18.30: Alphakurs. I kafeteriaen.

Siste Alpha-kveld.

Onsdag 19. april

kl. 10.00: Dugnadstreff.

Torsdag 20. april

kl. 10-15: Babyparty - for foreldre i permisjon.

Vi møtes nede i ungdomskafeen.

Fredag 21. april

kl. 13.00 - 16.00: Auli Soul Kids

kl. 16.45 - 17.45: Auli Soul Children

kl. 20.00 - 23.00: Exalt

Søndag 23. april

kl. 11.00: Musikkgudstjeneste.

Husets musikere og sangere deltar!

Barnekirke. Fellesskap.

Mandag 24. april

kl. 18.00: Bønn. I øvresalen.

Onsdag 26. april

kl. 10.00: Dugnadstreff.

Torsdag 27. april

kl. 10-15: Babyparty - for foreldre i permisjon.

Vi møtes nede i ungdomskafeen.

Fredag 28. april

kl. 13.00 - 16.00: Auli Soul Kids

kl. 16.45 - 17.45: Auli Soul Children

kl. 20.00 - 23.00: Exalt

Søndag 30. april

kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd.

Barnekirke. Musikk og fellesskap. 

ÅRNES 

Søndag 26. mars

kl. 13.00: Gudstjeneste på Tigrinya 

For info: 91260183

ናብ ኣምልኾ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

Tirsdag 28. mars

kl. 13-17: Juniorklubb (Regi av Kirken)

Gratis mat. Bordtennis. Spill. Musikkrom/bandrom. Alle er velkomne

Onsdag 29. mars

kl. 10.45-12.00: Babysang. (Regi av Kirken)

Ta med deg babyen din og kom på en trivelig samling. Påmelding: 48187438

kl. 13-20: Ungdomsklubb! (Regi av Kirken)

Møtested for ungdom. Mat og aktiviteter!

Ungdomsleder: Thomas Høgda

Diakon: Therese Skaug

Søndag 2. april

kl. 13.00: Gudstjeneste på Tigrinya 

For info: 91260183

ናብ ኣምልኾ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

Mandag 3. april

kl. 18-21: Strikkekafé.

Velkommen med eller uten strikketøy.

Tirsdag 4. april

kl. 13-17: Juniorklubb (Regi av Kirken)

Gratis mat. Bordtennis. Spill. Musikkrom/bandrom. Alle er velkomne

Onsdag 5. april

kl. 10.45-12.00: Babysang. (Regi av Kirken)

Ta med deg babyen din og kom på en trivelig samling. Påmelding: 48187438

kl. 13-20: Ungdomsklubb! (Regi av Kirken)

Møtested for ungdom. Mat og aktiviteter!

Ungdomsleder: Thomas Høgda

Diakon: Therese Skaug

Søndag 9. april

kl. 13.00: Gudstjeneste på Tigrinya 

For info: 91260183

ናብ ኣምልኾ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

Tirsdag 11. april

kl. 13-17: Juniorklubb (Regi av Kirken)

Gratis mat. Bordtennis. Spill. Musikkrom/bandrom. Alle er velkomne

Onsdag 12. april

kl. 10.45-12.00: Babysang. (Regi av Kirken)

Ta med deg babyen din og kom på en trivelig samling. Påmelding: 48187438

kl. 13-20: Ungdomsklubb! (Regi av Kirken)

Møtested for ungdom. Mat og aktiviteter!

Ungdomsleder: Thomas Høgda

Diakon: Therese Skaug

Torsdag 13. april

kl. 18-20: "Grovbrød -

tverrkirkelig bibeltime på Årnes."

Gjest: Bjarne Olaf Weider

Tema: "Fra jødisk til kristen påske".

To bolker med kaffepause på midten.

Søndag 16. april

kl. 13.00: Gudstjeneste på Tigrinya 

For info: 91260183

ናብ ኣምልኾ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

kl. 17.00: Kveldsmøte.

Helge Tommelstad forkynner.

Musikk, forbønn, fellesskap.

Kveldsmat.

Tirsdag 18. april

kl. 13-17: Juniorklubb (Regi av Kirken)

Gratis mat. Bordtennis. Spill. Musikkrom/bandrom. Alle er velkomne

Onsdag 19. april

kl. 10.45-12.00: Babysang. (Regi av Kirken)

Ta med deg babyen din og kom på en trivelig samling. Påmelding: 48187438

kl. 13-20: Ungdomsklubb! (Regi av Kirken)

Møtested for ungdom. Mat og aktiviteter!

Ungdomsleder: Thomas Høgda

Diakon: Therese Skaug

Torsdag 20. april

kl. 18-19.30: Bibel & Bønn.

Husgruppe på Årnes.

Ledere: Hilde og Arne Østli

Søndag 23. april

kl. 13.00: Gudstjeneste på Tigrinya 

For info: 91260183

ናብ ኣምልኾ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

Tirsdag 25. april

kl. 13-17: Juniorklubb (Regi av Kirken)

Gratis mat. Bordtennis. Spill. Musikkrom/bandrom. Alle er velkomne

Onsdag 26. april

kl. 10.45-12.00: Babysang. (Regi av Kirken)

Ta med deg babyen din og kom på en trivelig samling. Påmelding: 48187438

kl. 13-20: Ungdomsklubb! (Regi av Kirken)

Møtested for ungdom. Mat og aktiviteter!

Ungdomsleder: Thomas Høgda

Diakon: Therese Skaug

Søndag 30. april

kl. 13.00: Gudstjeneste på Tigrinya 

For info: 91260183

ናብ ኣምልኾ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

Mandag 1. mai

kl. 18-21: Strikkekafé.

Velkommen med eller uten strikketøy.

bottom of page