ÅPNE HJEM

VI ØNSKER Å ETABLERE SMÅ FELLESKAP FOR Å STYRKE TROEN HOS ALLE I BETELKIRKENS NÆROMRÅDE.

For de som tror litt.

For de som ønsker et felleskap.

DET BOR MER ENN 50.000 MENNESKER I BETELKIRKENS NÆROMRÅDE

 Hver gang noen hører ordet om riket og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er sådd i hans hjerte.

Matt 13,19

HVORDAN KOMMER VI I MÅL?

– Presentasjon på møter, mail og SMS til alle medlemmer.

– Presentasjon i media.

– På Facebook.

 

Alle medlemmer og tilknyttede til Betelkirken skal spørre om å bli med. Alle vi vet om som kan være aktuelle til en Åpne Hjem gruppe skal spørres. 

MØTENE HOLDES I HJEMMENE

ANNENHVER ONSDAG FRA 19.30 TIL 21.30

FRA 21.00 TIL 21.30 ER DET ENKEL SERVERING.

Kontakt

Postadresse

Betelkirken Auli, Aulivegen 2

Betelkirken Årnes, Salemsvegen 16

Utleie

Kors - hvit.png
  • Facebook - Betelkirken

© 2019 BETELKIRKEN