Gi en gave

Vipps: #109335

1. Vipps

Betelkirken: 109335

Exalt: 556479

Barnekirken: 556480

Barnekorene: 556478

Jubileumsboka: 635053

2. Overføring
(fast givertjeneste eller engangsbeløp)

Engangsbeløp via bank kan overføres til kontonummer: 3000.31.17134

Vil du bli fast giver, eller ønsker skattefradrag på gaver? Ta kontakt på
info@betelkirken.no for registrering.
TAKK FOR DIN GAVE
Vi gir i takknemlighet til Ham som har gitt oss alt. Takk for det du er med å gi! Med ditt bidrag når vi lenger.