Sommergaven 2021
Konto: 1321.07.02371      Vipps: 109335 

Kjære venn.

 

Tradisjon tro så inviterer vi deg til å være med å gi en sommergave. Tidligere år har formålene vært bl a til ny buss og nytt instrument. I år ønsker vi å sette fokuset på økonomien i menigheten etter en vår med litt høyere utgifter og lavere søndagskollekter enn vanlig i forbindelse med nedstenginger og onlinesendinger.

Vi er SÅ takknemlige til dere alle for at den faste givertjenesten allikevel har vært stabil igjennom hele koronatiden - det er intet mindre enn en velsignelse.

Vi håper at du vil være med å gi din sommergave så vi står rustet til en høst full av gode planer for liten og stor i menigheten vår. Merk gaven med "sommergave21".

Takk for din gave!

God sommer og Herrens fred og velsignelse ønskes deg og dine fra

Lederrådet 

Konto: 1321.07.02371     

Vipps: 109335

Vil du bli fast giver, eller ønsker skattefradrag på gaver? Ta kontakt på
info@betelkirken.no for registrering.
TAKK FOR DIN GAVE
Vi gir i takknemlighet til Ham som har gitt oss alt. Takk for det du er med å gi! Med ditt bidrag når vi lenger.