VELKOMMEN

TIL BETELKIRKEN

AULI&ÅRNES!

Betelkirken på Auli er en kristen menighet som ble dannet i 1920. Menigheten er en selvstendig menighet, men er medlem av Pinsebevegelsen i Norge og er således underlagt bevegelsens retningslinjer for tro og lære.

1. januar 2016 ble tidligere Betania Årnes en del av Betelkirken, slik at menigheten i dag driver virksomhet på to steder - Auli og Årnes. Betelkirken har et utstrakt arbeid for barn, ungdom og senior i tillegg til gudstjenester og bønnemøter.

Kontakt

Postadresse

Betelkirken Auli, Aulivegen 2

Betelkirken Årnes, Salemsvegen 16

Utleie

Kors - hvit.png
  • Facebook - Betelkirken

© 2019 BETELKIRKEN