Oppdatering fra Lederrådet

Oppdatering Søndag 9 august:

Møteplanen for menighetens aktiviteter vil fra nå av kun legges ut på nettsiden og ikke lenger sendes ut pr mail. Planen vil ligge på forsiden, i tillegg til at du kan laste den ned der fra om du ønsker det. Sms vil bli sendt ut med info om menighetsmøter eller andre viktige beskjeder. 

 

Oppdatering Søndag 7 juni 2020:

 

Til menighetens medlemmer: Husk årsmøtet som avholdes på Betelkirken Auli Onsdag 17 juni kl 19! Viser til innkalling med saksliste utsendt i mars. Velkommen!    

 

Ang husgrupper: Lederrådet har tidligere ønsket å se an situasjonen, men har nå falt ned på at det er opp til den enkelte husgruppearrangør å selv vurdere om man anser hjemmet for egnet til å arrangere privat sammenkomst i henhold til rådene fra myndighetene.

 

Oppdatering Fredag 8 mai 2020:                                                                                                                               

 

Kjære venn!

Herren er vår gode hyrde, og derfor mangler vi ingenting!

Vi takker Gud for Hans trofasthet og omsorg. Vi takker Gud for vårt land og de som styrer landet. Vi takker Gud for hverandre og ber fortsatt om beskyttelse, fred, glede og styrke dag for dag!

Takk for at du er med og holder fast i fellesskapet. Vi har hverandre på tross av begrensninger i fellesskapet. Men Herrens løfter står fast til evig tid, og la oss derfor holde fast på disse, og stole på at alt er i Hans gode hender!

 

Det er med glede vi mottok nyheten om at myndighetene nå har gitt muligheter til å samles igjen. I første omgang opp til 50 personer i offentlige arrangementer, og med pålegg om å etterfølge en smittevernveileder utarbeidet for menigheter. Antallet økes til 200 etter 15. juni, med de samme forutsetningene. Forutsetningene er bl.a. at det må befinne seg en ansvarlig arrangør på stedet som fører navnelister og sørger for at praktiske og hygienemessige krav overholdes. Lederrådet har ansvar for utnevning og opplæring av arrangører.

Lederrådet har denne uken nøye vurdert smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger og sett på hvilke av våre arrangementer som har mulighet til å åpne. Dette må skje på en trygg måte og vi må ha god oversikt over alt som skal skje.

 

Hva betyr dette for Betelkirken?

 

Første ordinære gudstjeneste på Auli blir

Søndag 21 juni kl. 11.00.

 

Årsmøtet avholdes på Betelkirken Auli

Onsdag 17 juni kl. 19.00

 

Velkommen!

Under følger en liste over hvilke arrangementer som er vurdert av lederrådet og besluttet at de har mulighet til å åpne i uke 20 under forutsetning av at alle krav om smittevern etterkommes. Dette betyr ikke at arrangementene starter opp, men at de har muligheten. Alle ledere kontaktes av lederrådet, og gruppene avgjør internt om de ønsker å starte opp. Det betyr at selv om en gruppe står på listen under betyr det ikke at de nødvendigvis starter opp.

 

 

Årnes:

Bibel og Bønn Tigrinya

Bibel og Bønn

Håndarbeidsgruppe

 

Auli:

Seniormusikken

Bønnemøter 

Dugnadssamling

Exalt

 

 

Hver søndag blir det informert pr sms, på facebook og nettsiden om hvilke arrangementer som inviterer til samling påfølgende uke.

Ingen andre av menighetens arrangementer kan starte opp på det nåværende tidspunkt. Lederrådet anbefaler heller ikke at husgruppene samles ennå, selv om man har lov til å samles i private hjem med opptil 20 personer.

Alle som har nøkkel og ønsker å utføre noe i byggene våre utenom arrangementene, må fortsatt ta kontakt med Martin Netskar 48062030 eller Bård Bratlie 98875842 på forhånd (gjelder ikke ansatte og lederrådet)

 

Selv om det kanskje blir en del endringer vi må leve med i overskuelig fremtid, så er det ingen endring hos vår himmelske Far. Han er vår hyrde og hans kjærlighet er den samme under alle forhold.

Guds rike velsignelse ønskes deg og dine!

 

 

Lederrådet ved Bård Bratlie