Koronavirus oppdatering

Lederrådet besluttet onsdag kveld å avlyse alle arrangementer i Betelkirkens lokaler med umiddelbar virkning til og med søndag 15 mars. Lederrådet kommer tilbake i neste uke med oppdatering om videre virksomhet. Avgjørelsen skjer på grunnlag av situasjonen med smittefare i forbindelse med Corona-pandemien. Lederrådet følger utviklingen nøye og forholder seg til kommunens anbefalinger for ansamlinger av mennesker.

Gud velsigne deg.

Hjertelig hilsen

Lederrådet
Betelkirken Auli

Publisert: 12. mars kl 11:00

Kontakt

Postadresse

Betelkirken Auli, Aulivegen 2

Betelkirken Årnes, Salemsvegen 16

Utleie

Kors - hvit.png
  • Facebook - Betelkirken

© 2019 BETELKIRKEN