top of page
 
 
 
Ønsker du å bli medlem i Betelkirken?

Alle over 15 år kan selvstendig melde seg inn som medlem i et trossamfunn.

Klikk på knappen under,print ut, fyll inn, scann eller ta bilde og mail til pastor@betelkirken.no, eller overlever personlig til Bård Bratlie.

Er du tilhørig (barn av medlemmer f eks) må du sende inn eget skjema for å bli fullverdig medlem. Er du medlem i et annet trossamfunn, må du i så fall melde deg ut der først.

Det er godt å høre til i en menighet! Medlemskap gir deg stemmerett i menighetsmøter.

Under finner du også menighetens vedtekter med trosgrunnlag, som er viktig å kjenne til før man melder seg inn.

bottom of page