KURSLØRDAGER

Omsorg for ånd, sjel og kropp

Menigheten setter fokus på omsorg/sjelesorg der Ester Rolèn gjennom to lørdagssamlinger tar opp ulike temaer som handler om å få et bedre forhold til Gud, seg selv og andre. 

Ester Rolén er tidligere ansatt i Filadelfiakirken i Oslo og leder for Sjelesorgsenteret der.

Her har hun gjennom årenes løp møtt mange mennesker fra forskjellige kirkesamfunn og mennesker med eller uten en tro.

Som sykepleier og sjelesørger har hun bred erfaring gjennom et langt liv i arbeid med smerte av ulike slag.

Ved bruk av erfaringer fra eget liv, arbeidsliv, kurs, utdannelse i Transaksjonsanalyse / psykoterapi og Guds hjelp, er hun til rik velsignelse for mange mennesker.

Ester Rolèn blir med i Gudstjenesten 24 april og presenterer seg selv og noe av temaer som samlingene skal inneholde. 

KURSLØRDAGENE:

 

30. april 2022

kl. 10-14.30: Samling i Betelkirken (Kafeteria) 

 • Omsorg for hverandre i fellesskapet

 • Gudsbilde

 • Verdensbilde

 • Tanker, følelse og handling.

 • Forstå seg selv og gjøre endring

 • Sorg og bearbeiding

 • Tap

 • Hvor var Gud?

07. mai 2022

kl. 10-14.30: Samling i Betelkirken (Kafeteria) 

 • Slitenhet.

 • Sårene våre.

 • Tilgivelse.

 • Selvbildet. Det kristne selvbildet.

 • Leve med ubesvarte bønner.

 • Velsignelse som gir helbredelse.

Det blir enkel lunsj og kaffepause. 

Påmelding innen 28.04. og 05.05 til Hilde Marie Bergly: ring eller sms 47 75 13 93

Det er ingen forutsetning at du er med på begge samlingene så meld deg på selv om det passer deg bare en av dagene. 

Samlingene er gratis.