top of page
Sommergaven 2022 
    

Vær med å sponse din egen parkeringsplass!

I år går sommergaven til asfaltering av parkeringsplassen vår.
Vi ser for oss at dette er et oppsparingsprosjekt.
Vi har kommet til et estimat på kr. 2000 for asfalt for én bilparkering.
Så om du ønsker å la deg inspirere av dette og sponse parkeringsplass for din bil, dine to biler, naboens bil eller en hel bilpark er opp til deg.
Alle gaver mottas med takk.
Det er opprettet eget vippsnummer for denne gaven!

Vipps:  753645
Konto: 1321.63.03843 

Betelkirken takker varmt for gaven og ønsker deg Guds rike velsignelse!
 
bottom of page