top of page

Nytt semester er i gang!

Ferien er over, og menighetens ordinære arbeid er i gang igjen etter sommeren.

Det aller meste av menighetens drift gjøres med frivillig innsats, og det er godt å hente krefter til ny frisk fram mot høstsemesteret.

Tusen takk til alle og enhver som bidrar med fantastisk innsats for menigheten!

Har du behov for kontakt eller samtale?

Kontakt omsorgstjenesten ved Janike Berg Einan: 45230976

Nyheter!

 

Vi har fått ny ungdomsleder! David Gresbakken tar fatt på sin oppgave fra august, og vi takker Gud for at David ønsker å gå inn i denne tjenesten. Vi er takknemlige for Martin Netskar og for tiden han har vært ungdomsleder det siste året.

Andreas Wennemo avsluttet i juni sin tjeneste som musikkleder i menigheten! Vi har vært priviligert og velsignet for alt han har gitt oss og inspirert oss med i løpet av disse to årene! Samtidig ønsker vi nytt musikklederteam velkommen: Hannah Lillethun, Egil Hovland og David Trobe. De vil offisielt settes inn i tjeneste på en gudstjeneste i august.

Janike Einan er fra august ny kontakteperson for Omsorgsteamet i menigheten. Vi er glade for at Janike er villig til å gå inn i denne viktige tjenesten sammen med teamet.

Vi takker samtidig Hilde Marie Bergly for det hun bidrar med som kontaktperson i omsorgstjenesten frem til august.

Sommergaven 2023 -

fortsatt mulighet for å være med å gi

Årets sommergave til menigheten vil være til velsignelse via menighetens mange tilbud,

oppgaver og engasjement. Gi din gave med glede

Vi har opprettet eget vippsnummer til dette formålet.

Vipps:  753645
Konto: 1321.63.03843 

Litt om høsten...

Temaene frem til jul:

August: Tjeneste

September: Far

Oktober: Misjon - mission impossible?

November: Jesaja

Desember: Advent

Oktober er den store Misjonsmåneden, og det skjer mye spennede. Bl. a blir det en konferanse

6. - 8. oktober: Øst-Vest -konferansen.

Øst-Vest-konferansen er et samarbeid mellom Pinsebevegelsen ved Internasjonal leder,

Landutvalgene for Ukraina, Russland og Belarus og flere lokale pinsemenigheter. Vi gleder oss stort til at dette blir avholdt hos oss i Betelkirken. Fyldig info kommer over sommeren.

Senere i oktober skal Betelkirken ha en innsamlingsaksjon til Ukraina i samarbeid med stiftelsen "Aksjon Vennskap". Vi gleder oss til dette samarbeidet og ser frem til en storstilt innsamling av klær og utstyr som blir sendt til Ukraina. Mer info om dette kommer over sommeren.

Det blir julemesse på Betel 18. november, da tar vi imot ting du har laget eller til auksjon. Mer info kommer over sommeren.

Påmeldingsfrist til Tentro for 2009-modellene er 18. august

og skjer fra nettsiden vår, spre gjerne ordet.

Jesus - vårt håp!

"La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han er trofast som gav løftet.

Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger"

Hebr. 10. 23-24

Hva er vel vårt håp foruten Jesus og at vårt navn er skrevet opp i himmelen!

La oss derfor holde urokkelig fast på bekjennelsen av navnet Jesus i Betelkirken, og minne hverandre på dette håpet.

Vi skal også oppgløde hverandre til to ting leser vi:

Til kjærlighet: tilgi, elske, sette den andre foran, oppmuntre, formane i kjærlighet, og trøste.

Til gode gjerninger: hjelpe, be for, peke på Jesus, veilede, bære hverandres byrder,

og mye mer - alt ettersom Herren minner oss om.

Slipp tjenestegavene fri og vær frimodig!

Tema for juni og august er TJENESTE. La deg inspirere av 1. Korinterbrev kapittel 12.

Den Hellige Ånd ønsker å fortsatt utruste oss med sine gaver, til nettopp å kunne betjene hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det er en god tjeneste!

Husk at du er elsket.

Tips for Bibellesning:

Kort og lettlest:

 

  • 1. Kor. 12

  • Profeten Jona

  • Hebreerbrevet kap. 10

  • Klagesangene

Litt mer å tygge på:

  • Lukasevangeliet + Apostlenes gjerninger

  • Johannes-tema: Johannesevangeliet, Johannes' brever og Åpenbaringsboken.

  • 1. Mosebok

Vi sees

 

God sensommer!

Varme hilsner fra Bård :-)

bottom of page