Snart konfirmant?

Tentro er et frikirkelig konfirmanttilbud til deg som er på 9. trinn.

Vi har faste samlinger annenhver fredag på Auli kl 18.15 hvor vi går igjennom et eget

Tentro-opplegg som leder opp mot en stor markering i mai i Betelkirkens nye lokaler på Auli.

Her har du mulighet til å få vite mer om Gud og kristen tro og kunne ta

et eget standpunkt til kristen tro. Du får nye venner og være med på helgeturer mm.

For info ta kontakt på

tentro@betelkirken.no

OPPLEV - OPPDAG - OPPDRAG

Kontakt

Postadresse

Betelkirken Auli, Aulivegen 2

Betelkirken Årnes, Salemsvegen 16

Utleie

Kors - hvit.png
  • Facebook - Betelkirken

© 2019 BETELKIRKEN