Søndag 25. september
kl. 11.00

Velkommen til Gudstjeneste

Tema for september:

GI DET VIDERE

Denne søndagen forkynner

Bård Bratlie:

"La oss oppmuntre og oppbygge hverandre"!

Vi deler nattverd.

David Trobe innleder.

Det blir musikk ved Banjamin Ensrúd, Cecilia Junine Ensrúd og David Trobe.

Kom med forventning. 

Det blir SELVFØLGELIG Barnekirke!

"La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke..." sier Jesus.

Ta med deg barna og ta del i fellesskapet.

PS. Lurt å ta med litt kontanter slik at barna får være med å gi oppi Betelhuset.

Våre søndagssamlinger er tilrettelagt for småbarnsfamilier, med både direkteoverføring til kafeteriaen, og kirkekaffe nede i lekerommene. 

Etter gudstjenesten blir det fellesskap i kafeteriaen. Gratis bevertning. 

Vi gleder oss til å se deg :-)

Smittehensyn:

Vi anbefaler alle som er syke eller har symptomer å holde seg hjemme.

Følg med på møteoversiken her for aktivitet på Auli og Årnes.