Søndag 17. oktober kl. 11.00

Velkommen til Familiesøndag!

For en GLEDENS dag det skal bli!

Det blir andakt og lek, og barnekorene Auli Soul Children og Auli Soul Kids synger.

Hjertelig velkommen til store og små, kjente og ukjente!"

Ps. Ta gjerne med litt kontanter til barna så de får være med å gi under kollekten oppi Betelhuset. Vi gir med glede

Etter gudstjenesten koser vi oss i fellesskapet med kirkekaffe. 

Vi gleder oss over at de nasjonale restriksjonene er fjernet, men vi beholder noen rader avstengt for den som ønsker og trenger avstand, og vi viser hensyn til hverandre :-)

Ønsker du forbønn eller samtale så er det selvsagt muligheter for dette etter gudstjenesten. Ta tak i Bård eller Hilde Marie!

Hjertelig velkommen skal du være - liten som stor.

Søndag = Gudstjeneste  

OKTOBER = GLEDE